Introduktionsutbildning B

Introduktionsutbildningen för privat övningskörning är en kurs på 3 timmar som både handledare och elev måste ha fullgjort för att få övningsköra privat. Utbildningen är giltig i 5 år och det är inget krav på att handledare och elev måste gå kursen samtidigt.

Prisuppgift finns under fliken ”Priser”

Introduktionsutbildning B

Nästa datum är den 8/8, 16:00 – 19:00

Anmälan via mejl, info@norrhelsingetrafikskola.se eller telefon, 0651 – 122 33